Sale!

Chicken Dum Biryani with Raita

90.00

Out of stock

Description

ଘରେ ରହିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା
ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ “ମୋ ଭାଇ” କୁ କହିବା.

ସ୍ପେଶାଲ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଦିନ 12 ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ. ସନ୍ଧ୍ୟା 8-9 ରୁ ନିଜ ଅର୍ଡର ଘରେ ପାଆନ୍ତୁ.

Cart
  • No products in the cart.